Кметовете на селата от Община Две могили нямат възможностите, за да им се предоставят средства те да извършват обществени поръчки

Кметът на Община Две могили Божидар Борисов коментира информацията, предоставена от кметство село Кацелово за отминалата година. „…това, което ми направи впечатление е, че г-н Николаев е посочил едни цифри – данъчни, неданъчни и други приходи само за миналата година са над 250 000 лева и хората съвсем нормално се интересуват къде отиват тези средства и защо за селото не е направено нищо. Аз искам да отговоря на този въпрос – както знаете в началото на мандата за всяко едно село бяха отпуснати по двама служители на трудови договори, за всяко едно от селата бяха закупени резачки, косачки, горива и части, с което искахме кметът на всяко едно населено място да има сили и средства да поддържа територията на селото. Всичко това е пари и само заплатите на двамата служителя с осигуровките на година са близо 20 000 лева. По програми конкретно за село Кацелово имаме 4 човека, сумата за заплатите плюс осигуровките е още 32 000 лева и станаха 50 000 лева. Както знаете в момента върви процедура за избор на фирма за извършване на строителство на площад пред читалището на стойност 49 000 лева. За проекта, който спечелихме по ОП РСР за село Кацелово за ул. „Васил Левски” и ул. „Калиакра” са насочени 385 000 лева. Всеки един от вас може да си направи една груба сметка колко пари отиват само за село Кацелово. Кметовете на селата от Община Две могили нямат възможностите, за да им се предоставят средства те да извършват обществени поръчки и да организират цялата отчетност. Всичко това се извършва от администрацията на общината и затова общинска администрация, в която работят експерти в различните сфери. За да се печелят тези проекти се подготвят документи от служителите в общинска администрация, които получават заплати.“

Сподели:

Още новини от деня