Залесиха с тополи поречието на Черни Лом край Широково

Кметският наместник на Широково представи работата си и проблемите, свързани с нея през тази година

Време за прочитане: 4 мин.

Село Широково е едно от селата на територията на община Две могили, славещо се с малобройно население. Към 22.10.2020г. жителите с постоянен адрес са 27, а с настоящ 109. Броят по настоящ адрес се дължи на пандемията породена от COVID-19, като преди нея броят им беше 59.

Отчита се отрицателен демографски прираст  в предвид това, че няма раждаемост. В същото време възрастните хора, които живеят сами се ориентират към старчески домове или се прибират по градовете. Смъртността през  отчетния период  не е малка на фона на живущите, а именно един покойник. Възрастовата структура е равномерна. Всички жители на територията на селото, са на възраст над 50 год.

2.Местни данъци и такси:

През първите месеци  от кампанията в с.Широково, данъците бяха събрани. 

3.Административни услуги

Най търсената услуга от административен вид през изминалата година, беше издаване на удостоверения за настоящ адрес. За отчетния период са издадени 60 удостоверения за настоящ адрес, удостоверения за наследници 1 брой, пълномищни и заверки 12 броя.

4.Инфраструктура

Цялостното състояние на пътната мрежа не е добро. Една от най-населените улици, не е асфалтирана и създава големи неудобства както за жителите, така и за сметосъбирането или за отстраняване на аварии през влажните периоди от годината. Когато се разкаля става непроходимо както за пешеходци, така и за автомобили.Улицата се казва „Чайка” и се намира от едната страна на дерето.

На места в малки пресечки, водещи до главни улуци дупките са много опасни.

5.Благоустрояване, хигиенизиране и управление на отпадъците

5.1. В селото има разположени 7 контейнера и 60 кофи раздадени на жителите, които се обслужват по график, който е задоволителен ако няма аварии по камионите. Сметосъбирането през годината се извършваше по график два пъти в месеца. За този период бяха извършени леки ремонти или по конкретно смяна на всички колела на бобрите. Това беше много важно и заложено като проблем, който отстранихме. Благодарение на поправките работата по сметосъбирането стана по ефективна.

На територията на селото няма сметище, нито торище. При всяка проверка на РИОСВ сме изрядни.

5.2. В село Широково има един паметник на Червеноводската чета, който е в добро състояние, за което се грижат жителите и най-вече членовете на читалище Христо Ботев и управата му. На всеки празник се поднасят почит и венец. Тази година по програма, паметника се почисти по-професионално от натрупаната плесен. На територията на парка около паметника се подмениха всички пейки и се окастриха повечето дървета, като останаха два опасни бора за цялостно отстраняване. Оградната мрежа се подмени цалостно, а основите и боядисахме с материали отпуснати от Община Две могили. Така парка стана едно приятно място за отдих по-чисто и по-цветно.

5.3. За нуждите на населението е организиран пазарен ден, приемен ден на фелдшер и разнос по домовете на хранителни продукти. Магазина, който функционираше до началото на 2020г. беше затворен от собсвениците, заради напрежение образувано от 4-5 жители на селото, които многократно изпращаха сигнали до различни институции с цел фалирането на магазина и агитираха част от жителите да не пазаруват от него. Има идея, която още се обмисля за отваряне на поредния магазин до края на годината.

5.4.Косенето през сезона се извършваше по график от двама работници(един на щат и един доброволец), които се грижат за лицето на село Широково и Пепелина.

6.Енергийна мрежа,В и К, телекомуникации

Енергийната мрежа в селото е част от националната електрическа система. Тя се обслужва от ЕНЕРГО-ПРО СЕВЕР. През отчетния период не сме останали и без аварии, за радост лесно отстраними. Имаше заплетени жици, пречещи клони от дървета причиняващи авариите. Към този момент проблемите се отстраняват адекватно и навреме.

Подменени са 4 лампи от уличната мрежа, което е много задоволително, но до края на годината ще има нужда от още 2 броя.  

Състоянието на ВиК мрежата е незадоволително. Има чести аварии, които оставят селото без вода за неопределен период от време, наводняват се улиците, разкалва се, подкопават се участъци и се оставят зеещи дупки, които загрозяват селото и нарушават цялостта на пътя.

На територията на Широково мобилната мрежа е на изключително ниско ниво. Можеш да провеждаш разговори на определени участъци в селото и то с лошо качество.

Интернет услугите също са с много слабо покритие, но съвместно с кметския наместник на с.Пепелина работим по този проблем, като се надяваме пролетта на 2021 година да има резултат.

7.Търговия и обществено хранене:

На територията на селото няма магазин към този момент по ред причини.

8.Социални дейности:

В селото, към този момент има 6 потребители на домашният социален патронаж и двама  по „целева програма топъл обяд у дома в условия на извънредна ситуация”

Тази форма на социална услуга, доказва своята ефективност сред потребителите си и хората са доволни.

9.Здравеопазване:

Личен лекар за Широково е д-р Попова. Нейният представител фелдшер Румяна Рускова има приемен ден, всеки четвъртък от седмицата. Тя се грижи за здравето живущите на територията на селото. Осигурява им лекарства, направления и първични прегледи.

10.Транспорт:

Транспортното обслужване е незадоволително. Като цяло хората не са доволни, защото часовете за пътуване са много малко. Шофьорите, който ги превозват не обслужват всички спирки, които са по маршрут.

11.Културна дейност:

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1927” се развива успешно, защото е създадено да задоволява най-насъщните културни потребности на населението ни. То разполага с библиотечен арсенал, достатъчен да задоволи нуждите на читателя, за който се грижат и дарители.

Бяха извършени ремонти по сградата, както и допълнения по двора на читалището, като беседка и люлка.

Към читалището има създадена фолклорна певческа група, която до преди взема участия във фолклорни фестивали и печели престижни награди. За съжаление, тъй като 2020г. е пълна със забрани и мерки за сигурност не успяхме да се изявим никъде.

В селото има и пенсионерски клуб, в който членуват всички жители. Заедно се включват в отбелязването на различни празници като: Бабинден, Трифон Зарезан, Трети Март, Осми Март, 24-Май, Ден на Пенсионера, Ден на Юбилярите, Коледа и др. Празниците се отбелязват подобаващо с дълга и подробна организация, както подобава.

12. Други:

През тази година внесох предложение кабинета на кмеския наместник да се измести в сградата на пощата, тъй като мястото е по-достъпно, по-лесно за утопление и поддръжка. Докладната беше внесена и удобрена от общинския съвет. Към момента подготвяме помещението, така че до пролетта на 2021г. преместването ще бъде финализирано.

Като финал на годишния си отчет, искам да благодаря на Общинска администрация, с която работя и винаги получавам адекватно отношение и бързо решение; на Кмета на Община Две Могили и неговите заместници за помощта по осъщесвяването на идеи и предложения; и не на последно място на Общински съвет, който гласува в полза на правилните решения.

Уважаеми Дами и Господа, това е отчета ми за дейност, като кметски наместник на с.Широково за 2020 година. Надявам се и си пожелавам през следващата 2021г. в отчета ми, както и на колегите да няма думата COVID и всички да се върнем към нормалния начин на работа и на живот, каза днес по време на заседанието на Общински съвет – Две могили, а преди това и по време на заседанията на комисии, кметският наместник Габриела Манджарова – Димова.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня