кмет две могили

Кметството на Баниска ще бъде преместено в сградата на читалището

Време за прочитане: < 1 мин.

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 3730/29.12.2015 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: двуетажна масивна сграда, находяща се в ПИ № 520, кв.56 по плана на с. Баниска със застроена площ 660 кв. м. В имота се помещава Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1914“.

Постъпила е докладна записка от Ангелина Пенчева Начева – кмет на кметство с. Баниска, с която се иска разрешение гореописаният имот да бъде използван както от  Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1914“, така и за кметство. Причините, които налагат преместването на сградата на кметство с. Баниска са следните:

  • Съществуващата сграда е отдалечена от центъра на селото;
  • През зимният период кметството е трудно достъпно поради големият наклон на пътя;
  • В центъра на селото са разположени хранителните магазини, автобусни спирки, поща.

В интерес на жителите на с. Баниска е сградата на кметството да бъде преместена на по – удобно и централно място.

Днес общинските съветници в Две могили дадоха своето съгласие за преместване на кметството в помещение с площ 100 м2, което ще бъде обзаведено надлежно.

Сподели:

Още новини от деня