златан ванев

Кметство Николово ще придобие тракторна косачка

Във връзка с поддържането на обществена хигиена в с. Николово  и доклад от кмета на кметство Николово за закупуване на тракторна косачка OM 103/16K, ширина на косене 102см., двигател 452 куб. см., обем на коша 290 литра кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да направят корекция в бюджета в дейност 623 „Чистота“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Тракторна косачка за км. Николово“ 1 бр. за 6960 лв. Средствата се осигуряват от същата дейност, §1020 „Разходи за външни услуги“.

Сподели: