Кметство Ряхово ще кандидатства по проект на МОСВ и ПУДООС, озаглавен „Обичам природата – и аз участвам“

Започна кампанията на МОСВ „Чиста околна среда“ за 2024 г. Кметство Ряхово в община Сливо поле ще кандидатства по проект на МОСВ и ПУДООС, озаглавен „Обичам природата – и аз участвам“. Кметството очаква предложения от местните жители за реализация. По същият проект е изграден паркът до лечебницата и реставрирането на парка с кладенеца.

Сподели: