кмет две могили

Кметът Б. Борисов: Община Две могили не е фалирала

„Казвам ви го твърдо – Община Две могили не е фалирала и този, който си позволява да говори тези неща той не е честен спрямо жителите на Общината“, каза кметът Божидар Борисов.

Давам ви цифрите като дългове по години:

Към 31.12.2015 г. просрочените задължения към фирмите са 402 209 лева; 441 000 лева е задължението по ОП „Околна среда” или т.нар. „Воден цикъл”; 186 607 лева са ни задълженията по Трансграничното сътрудничество по проект случил се 2010 г. или общата сума е в размер на 1 018 816 лева в началото на моя мандат през 2015 г. Тук добавям ДДС със задна дата от 2013 г. в размер на 35 000 лева; Черни лом със задължения към Общината в размер на 58 000 лева; 15 000 лева задължения към едно физическо лице с фактури от 2011, 2012 година; към друго юридическо лице имаме 4 200 лева; 8 000 лева за обезщетения за неправомерно освободени две лица от Общината. Всичко това като се прибави към основната цифра задълженията на Общината към 31.12.2015 г. стават около 1 200 000 лева.

Към настоящия момент просрочените задължения на Общината към фирмите са останали в размер на 236 000 лева; 34 000 лева ни остават да връщаме по Трансграничното сътрудничество.

Към настоящия момент какво имаме да вземаме – 60 000 лева от наеми на земи; 33 000 лева от горите, които бяха наети от „Лигнум”; 13 000 лева от лице, което няма да споменавам; 50 000 лева от спечелени дела за такса битови отпадъци или общата сума, която чакаме да дойде е в размер на 156 000 лева. От пасищата в село Острица чакаме още 43 000 лева; от Кацелово 35 000 лева; от Могилино 9 000 лева; от Чилнов 40 000 лева или още около 128 000 лева. Като прибавим тази сума към останалата Общината има да си взема общо около 284 000 лева и като от тях премахнем просрочените в размер на 236 000 лева, Общината даже ще излезе и на плюс.

Това, което се говори в пространството не е вярно и не мога да го приема, подчерта кметът.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня