Кметът на Гюргево обсъди с представители на етажни собствености проблемите им

Проблемите, свързани с чистотата на обществени места, предоставянето на топлинна енергия, вода, както и начините за решаването им обсъдиха вчера кметът на Община Гюргево Николае Барбу и председатели на асоциациите на етажните собственици в град Гюргево. Заедно с кмета в залата бяха и заместникът му Йон Драгомир, както и служители от съответните общински структури с отношение към въпросите на комуналното обслужване.

Кметът отговори на питания за началото на отоплителния сезон /в Гюргево той започва днес/. Барбу отговори, че първо се захранват с топлоенергия системите на детските ясли, градини, училищата, а след това по искане на гражданите – и отделните блокове. От 1 ноември парно би трябвало да има навсякъде, като в началото се подава вода с по – високо налягане, за да се види къде има проблеми и същите да бъдат отстранени при положителни температури навън.

Председателите на асоциациите на етажните собственици в град Гюргево заявиха, че има големи задължения от граждани към доставчици на различни комунални услуги. Към топлофикационното дружество дълговете възлизат на близо 1 млн. лева, а към ВиК – над 900 000 лева. За първото дружество проблемът е особено сериозен, защото трябва да си осигури газ за работата през зимата, а тя се заплаща авансово. Поставен бе въпросът и за цената на гигакалория, размера на сметките за отопление, ситуацията с енергийната ефективност и проектите за саниране на блоковете в града, благоустрояването на отделни райони. Някои сигнализираха за просмукване на вода в мазите на блокове, за което кметът обеща да вземе мерки.

Сподели: