кмет две могили

Кметът на Две могили ще участва в представянето на концепцията за регионални иновационни центрове

Кметът на община Две могили Божидар Борисов и заместник-кметът на община Силистра Мирослав Тодоров бяха определени, от членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, за участие в регионалните срещи за представяне на концепцията за регионални иновационни центрове с участието на представители на работодателските и браншовите организации, бизнеса, висшите училища и научните организации, неправителствените организации, местната и регионалната власт. По време на срещите фокусът ще бъде поставен върху идентифицирането на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаването на обратна връзка като предложения и препоръки за параметрите на бъдещата процедура.

В Русе концепцията ще бъде представена на 13 ноември.

Инициативата се организира от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на МС.

Сподели:

Още новини от деня