Съществени промени в Ново село в първата година от управлението на кмета на Община Русе Пенчо Милков и през поредния мандат на кмета Мариела Йорданова

Кметът на Ново село Мариела Йорданова: През 2021 г. е асфалтирана втората част от ул. „Мургаш“

Съществени промени в Ново село в първата година от управлението на кмета на Община Русе Пенчо Милков и през поредния мандат на кмета Мариела Йорданова

През 2021 г. е асфалтирана втората част от ул. „Мургаш“ на обща стойност 45 399.74 лв. Това сподели кметът на Ново село Мариела Йорданова по отношение резултатите от своята работа през отминаващата година в сферата на благоустройството и подобряване състоянието на съществуващата инфраструктура. Монтирани са пътни знаци на основните кръстовища и улици. Съвместно със служители на ОП „Комунални дейности“ са поставени 2 нови осветителни тела, 8 бр. са ремонтирани и са подменени 45 крушки.

Ремонтирани са помещения в сградата на Кметството. Направен е ремонт и са положени системни грижи по поддръжката на пенсионерския клуб.

По кампания „Малки населени места“ 2021 г. е реализиран проект „Почистване на Гробищен парк и подмяна на водопроводно отклонение и водомерен възел в Гробищен парк в  с. Ново село, Община Русе“. В резултат е почистен Гробищния парк от излишната храстовидна и дървесна растителност. Поставени са пейки за посетителите на парка и съдове за отпадъци. Изградена е чешма. Общата стойност на проекта е 24 000 лв.

Тя акцентира и върху поддържането на чистота в населеното място и на зелените площи и цветните градинки на площада и в парковете. Боядисани и освежени са съоръженията на изградените детски площадки.

По отношение на обществената хигиена е осигурено системно сметосъбиране на отпадъци и извозването им до Регионалното депо. Доставени са нови 40 бр. индивидуални кофи за битови отпадъци. Премахнати са две нерегламентирани сметища в близост до селото. Поддържан е в отлично състояние Спортния комплекс, който целогодишно е отворен за жителите на селото. Засадени са нови растения /дървета, храсти и цветя/ в двора на храм „Св. Пророк Илия“.

Взети са мерки за овладяване популацията на бездомните кучета.

Г-жа Йорданова сподели още, че системно са дезинфекцирани всички детски съоръжения и съоръжения за отдих. Спазени са всички изискванията за превенция на населението срещу заразяване с COVID 19. За по-доброто опазване на обществения ред и сигурност на жителите е поддържано постоянно видео наблюдение в селото.

Мариела Йорданова отбеляза, че е подобрено е административното обслужване и комуникацията с гражданите, като са обновени техническите средства на служба „Финанси“ и „Гражданско състояние“.

Периодично е предоставяна информация на земеделските производители относно стартирането на приеми на заявления за подпомагане по схеми на Държавен фонд „Земеделие“. Своевременно е предоставяна информация на земеделските производители по епизоотичната обстановка, използването на препарати за растителна защита и защитата на пчелни семейства при пръскане с химически препарати.

Сподели: