Община-Борово-1

Кметът на Община Борово издаде заповед за забрана на добиване, събиране и изкупуване на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване

Сподели: