Кметът на Община Бяла без лев командировъчни за 3 месеца

Общински съвет – Бяла по традиция одобрява командировъчните разходи на Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет за всяко тримесечие. Интересното в случая е, че разходите на кмета на Община Бяла за периода 01.07.2013 – 30.09.2013 г. са на стойност …. 0.00 лв., докато тези на Председателя на Общинския съвет Бяла за периода 01.07.2013 – 30.09.2013 г. са на стойност – 152 лв….

Source: *119516.html

    

Сподели: