Кметът на Община Бяла Димитър Славов: За пръв път сме „на червено“

За пръв път сме „на червено“, коментира днес пред общинските съветници кметът на Община Бяла Димитър Славов. Думите му бяха свързани с подготовката на новия бюджет за 2022 година. Това стана след среща с бюджетарката, Личева и т. н.

„Като ударихме ток, газ, разходи, други разходи, заплати…Всеки иска малко да му бутнеш…И за пръв път сме „на червено“!“

Ако нещо допълнително влезе в бюджета през тази година, то ще е спасително добре дошло, отбеляза кметът, който не е голям оптимист по отношение на приходите. Днес съветниците приеха отмяна на т.т. II, III, IV, V и VI от Решение № 290 по протокол № 33/30.07.2021 г.; даване на съгласие за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) за инженерно – техническата инфраструктура – изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“ в поземлени имоти – общинска собственост в землището на с. Бистренци.

Одобрени бяха още Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Бяла за 2022 година и годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Бяла за 2022 г. и определяне начина на ползването ѝ за календарната 2022 г.

Сподели: