Кметът на Община Бяла Димитър Славов: Ръководството на Арт центъра е поръчало прекалено много – като започнем от алкохола и свършим до сиренето…

Общински съвет – Бяла взе днес решение като едноличен собственик на капитала на „АРТ ЦЕНТЪР БЯЛА“ ЕООД, ЕИК 206650106 за внасяне на допълнителна парична вноска по реда на чл.134 от ТЗ от общинския бюджет с цел икономическо обезпечаване на дружеството. До 20 февруари 2022 година ще се направи допълнителна парична вноска в размер на до 7000 лева. Срокът за възстановяване на сумата е 31 декември 2022 година. Средствата ще дойдат от собствени приходи.

От 3 – 4 дни са прехвърлени 7 души от общината във въпросното дружество, поясни днес кметът Димитър Славов. От месец декември, когато бе откриването, там имаше наистина много разходи. Освен това, с предоставените средства дружеството се е презапасило. Основната причина е в наблюдението на ръководството на движението на цените в посока нагоре.

„Ръководството на Арт центъра е поръчало прекалено много – като започнем от алкохола и свършим до сиренето…Над 2 000 очила за кино, 3D, презапасяване и реално имат нужда от още малко средства, за да „завъртят колелото“, заяви кметът пред съветниците днес.

Той увери, че няма да се случи като с „БЕСКУ“ да се наложи опрощаване на отпуснатите средства. Кметът гарантира, че ще върнат и предния, и този заем. Идеята на кмета е обектът да продължи да работи без сътресения.

Сподели: