19 получиха почетния знак на Община Бяла днес

Кметът на Община Бяла: Нямаме никакви на пазара на труда млади хора, завършили поне средно образование, които да изпълняват функции по тези планове

Три са обявените свободни бройки за медиатори, като само за една от тях има кандидатка. Тя е само за град Бяла, а за село Полско Косово едва ли ще се намерят кандидати. Нямаме никакви на пазара на труда млади хора, завършили поне средно образование, които да изпълняват функции по тези планове, заяви днес кметът на Община Бяла Димитър Славов при приемането от общинските съветници на План за действие на Община Бяла в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 година в Русенска област.

Сподели: