кмет ветово

Кметът на Община Ветово издаде заповед за ползването на полски пътища за 2022-2023 година

Сподели: