Кметът на Община Ветово: Надявам се в най-скоро време, поне до края на септември, „Социалното подпомагане“ да са вече в новата сграда

Кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед проведе среща със заместник – министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

По време на разговора той получи писмо от изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане“ Румяна Петкова със следния текст:

Уважаеми д-р Мехмед,

Във връзка с отправеното от Ваша страна предложение за преместване на офиса на Дирекция „Социално подпомагане“- Ветово в новопостроена сграда- общинска собственост, находящ се в централната част на град Ветово, Агенция за „Социално подпомагане“ изразява положително становище. Обръщам се към вас за предприемане на необходимите действия по компетентност и изготвяне на проект на договор придружен с копие на Решение на Общински съвет- Ветово, заповед на кмета, АКТ за собственост, скица и данъчна оценка на имота, които да бъдат изпратени в централно управление на агенция „Социално подпомагане“ за оформяне и подпис от наша страна.

Изпратен е документ. В момента когато получат договора, парите ще бъдат преведени на областната дирекция „Социално подпомагане“ – Русе. Става въпрос за 32 000 лв. за ремонта, който е необходим за сградата.

Надявам се в най-скоро време, поне до края на септември, „Социалното подпомагане„ да са вече в новата сграда, подчерта д-р Мехмед.

Сподели:

Още новини от деня