административен съд русе

Кметът на Община Ветово обжалва в РАС решение на ОбС за заплатите на кметовете в Глоджево и Писанец

В Административен съд – Русе е образувано дело № 2/2018 г. срещу решение № 378/30.11.2017 г. на Общински съвет – Ветово, с което са определени основните месечни заплати на кметовете на кметства Писанец, Глоджево и Смирненски. Делото бе образувано по жалба на кмета на Община Ветово, който обжалва административния акт само в т. 2 и 3, с които са определени индивидуалните месечни възнаграждения на кметовете на кметства Глоджево и Смирненски.
Жалбоподателят оспорва процесното решение като незаконосъобразно, прието в противоречие с административнопроизводствените правила и материалния закон.
В мотивите си кметът на Община Ветово сочи, че съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА възнагражденията на кметовете се определят от Общинския съвет, но по предложение на кмета на общината. А гласуваните допълнително предложения (за кметства Глоджево и Смирненски) са внесени от председателя на Общинския съвет на самата сесия, без да са включени в предварително обявения дневен ред.
Делото ще се гледа в открито съдебно заседание на 31 януари.

Сподели:

Още новини от деня