Кметът на Община Ветово обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване преди изтичането на стария договор

Димитър Денев – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, заяви: „Всички знаете, че поне 2 год. ние дебатираме и в присъствието на Георгиев за това прословуто сметосъбиране. Боклукът в общината не се събира както трябва и за това нещо ние плащаме грешни пари. Много пъти сме изразявали нашето становище, че според нас възлагането на външна фирма на сметосъбирането и сметоизвозването натоварва излишно, двойно и без това скромния бюджет.

Аз лично съм изумен от това, че Георгиев, въпреки че много добре знае становището на ОбС, почти една година преди края на тази обществена поръчка, която в момента се изпълнява, обявява нова обществена поръчка, увеличавайки двойно сумата пак чрез външна фирма. Не, ние не сме съгласни! Казвали сме го сто пъти – общинско предприятие, собствени камиони, собствени контейнери, собствени ръководители на дейността и работници от територията на общината, хора, които милеят за тази община и искат да бъде чиста, приветлива, да се грижат за нея без да трупат печалба. Печалбата на фирми за сметка на бедния обикновен ветовчанин е не… много ми е трудно да го определя, ще кажа някоя силна дума, но… не, за мен това е неприемливо. Аз не мога да се съглася и с маниера му на действие, защото много добре знаете, че догодина предстоят местни избори и залагането на подобни бомби в общинския бюджет за години напред за следващия кмет е едно много, много, много подло нещо, защото когато говорим за ветовчани, не говорим само за Ветово, нали се сещате, че става въпрос за всички жители на община Ветово, т.е. като започнем от Писанец, минем през Сеново, Кривня, Смирненски, Глоджево и завършим във Ветово.“

„Към днешна дата община Ветово има сключен договор за сметосъбиране и сметоизвозване с външна фирма, договорът е със срок от 3 год., който изтича след 8 месеца, в края на месец май. Незнайно поради каква причина кметът на общината обявява обществена поръчка за нов договор 8 месеца преди той да е изтекъл. Освен всичко това текущият договор е на стойност 360 000 лв. на година, новият договор, както ви прочетох стойността, ще бъде близо 600 000 лв. на година. С този договор община Ветово и всички нейни жители ще бъдат натоварени с близо 1 000 000 лв. на година за сметопочистване и сметоизвозване. Това е нещото, което чака всички жители на общината през следващите 2 год. – опит да бъдат заробени всички жители на общината, защото за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване община Ветово събира като такса смет на територията на общината средства в размер на 200 000 лв. Разликата от 800 000 лв. на година ще бъдат за сметка на общински бюджет, за сметка на ремонтни дейности, по инфраструктура, сгради и т.н., или преведено: 800 000 лв. вместо община Ветово да ги инвестира в асфалтиране на разбити улици в различните населени места, вместо да ги инвестира в ремонт на читалища, в ремонт на ДГ, в ремонт на училища, ние ще ги хвърляме на боклука. В тази връзка ОбС – Ветово изразява категоричната си позиция, че няма да допусне това нещо да се случи на жителите на община Ветово. Именно в тази връзка ние предлагаме вече в продължение на 2 год. дейността по сметосъбиране и сметоизвозване да се изпълнява от общинско предприятие със собствени средства, да не се налага ние да плащаме на външна фирма, която, естествено, търси печалба, но заради която ще бъдат натоварени всички жители на общината, защото, уважаеми жители на община Ветово, разликата от 800 000 лв. на година може да се покрие с преки финансови средства от бюджета на общината и тяхната липса ще намали инвестициите и развитието на общината или трябва да бъде увеличена такса „смет“ пет пъти, което ще натовари бюджетите на всички нас. Вие кое избирате?

Фрапиращото в случая, колеги, е следното, че обществената поръчка е обявена така, че са заложени същите параметри по отношение на брой съдове за битови отпадъци спрямо текущия договор. Съгласно текущия договор в община Ветово се обслужват 800 контейнера тип „бобър“ и новата поръчка е обявена със същите параметри, отново 800 контейнера, без за това да са попитани кметовете на населени места. Тука са кметовете на Глоджево, Смирненски, Писанец, Сеново и Кривня, без естествено кмета на община Ветово, така че да използвам момента да ги попитам. Кметове, вас някой питал ли ви е дали имате нужда от повече съдове за битови отпадъци? Никой не ви е питал, нали? Как се справяте с проблема, когато дойде някой от жителите на населените ви места и попита „Защо на нашата улица няма контейнер?“, какво правите вие? Защото доколкото знам какво се случва в Глоджево, примерно, вземаме от съседната махала, докато те изпищят и така няколко контейнера ги въртим през цялото време в населеното място. Предполагам, че навсякъде е така, докато някой се оплаче.
Интересното, колеги, е, че когато договорът се сключва на брой контейнери, няма никакво значение дали те са обслужвани или в тях има отпадък, а се плаща през целия период на договора, което, меко казано, поражда съмнения дали всички контейнери, които са обявени в сключения договор, се обслужват и пораждат съмнения за злоупотреби. Не казвам, че е така, казвам пораждат съмнения. Именно тези съмнения ни карат да мислим и като знаем кой е начело на общината, че най-добрият начин за управление на отпадъците на територията на общината е със собствени средства, защото тогава вече общинското предприятие няма да търси печалба, както ще го търси, което и да е търговско дружество, наето да изпълнява тази дейност“, каза председателят на ОбС – Ветово д-р Мехмед Мехмед.

Пламен Пенчев – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, коментира: „Има нов момент в проектодоговора спрямо сегашния, това е заложеното всяко едно населено място да може да изхвърля и строителни отпадъци, но това ще става в 4-кубикови контейнери всяка седмица на едно населено място. Предполагам, че това е прекалено малко, 4 кубика строителни отпадъци, а в същото време заложената цена за година е по-висока.
И още един момент: заложено е контейнерите да се почистват на място, което е абсолютно недопустимо, два пъти в годината. Контейнерите се почистват на определени места.
В същото време за обявената поръчка в момента ние нямаме гласувани средства. Това е още едно нарушение на ЗПФ, тъй като кметът Георгиев поема задължения без да е осигурено финансиране. Това е, което мога да кажа, в детайли, ако се загледаме в договора, има още.“

„Междувременно да ви съобщя, че следващата година влизат в сила измененията в ЗУО и съгласно тях общините трябва да си променят няколко наредби, като едната от тях е по отношение на такса „битови отпадъци“. Досега голяма част от общините, включително и община Ветово, събират такса „битов отпадък“ на база данъчна оценка на имотите. От догодина ще се наложи да намерим друга формула за определяне на такса „смет“ и най-вероятно тя ще бъде на количество предаден отпадък. Това само по себе си води до извода, че сметосъбирането по начина, по който се предлага сега за следващите 2 год., а именно с общи контейнери, е неизпълнимо при изменение на нашата наредба. За да може тя да влезе в сила и реално да бъде изпълнявана, ще се наложи да се мине към вариант на управление на отпадъците чрез индивидуални контейнери за всяко семейство, съответно придружено с техниката, която може да обезпечава сметосъбирането и сметоизвозването. Дали с един, дали с два камиона, въпрос на калкулация и въпрос на сметки.
Две години подред стана повдигаме въпроса по отношение на строителните отпадъци, които се изхвърлят на нерегламентираните сметища на територията на общината. Знаете, че от 2009 г. реално сметища в община Ветово няма, те са закрити, а всичко, което се изхвърля е на нерегламентирани места. И ако ние обявяваме почистване на нерегламентирани места, това не означава това, което се случва в момента – избутване и трупане на отпадъка на едно и също място. Нашата визия за следващите години е да доведем дейността по управление на отпадъците на такова ниво, че съгласно изискванията на Европейския съюз, първо, да намалим генерирането на отпадъци, защото тяхното увеличаване води до увеличаване на таксите за депониране, както и да дадем възможност на всички жители да имат място къде да изхвърлят строителни отпадъци, къде да изхвърлят биологични отпадъци, къде да изхвърлят растителни отпадъци, така че да не се замърсява нашата община“, каза председателят на Общински съвет – Ветово д-р Мехмед Мехмед.

Сподели: