Приветствие от кмета на Община Ветово по повод 24 май

Кметът на Община Ветово: Отпуснати са средства за закупуване и обзавеждане на домашен „Социален патронаж“ в Сеново

Община Ветово е одобрена по проект „Компонент 1“ по придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база, изграждане на нова реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на „Социални услуги“. Става въпрос за внесеното в фонд „Социална закрила“ проектно предложение за закупуване и обзавеждане на домашен „Социален патронаж“ в град Сеново – община Ветово. Управителният съвет на Фонд „Социална закрила„ на 27.07.2020 година реши на Община Ветово да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 26 868 лв. за реализиране на проект. Това, което обещахме от началото на годината, вече е факт, подчерта кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед. Ветово е едва втората Община в България, която получава средства за това.

Сподели:

Още новини от деня