Кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед

Кметът на Община Ветово с отлична новина за новия договор по сметосъбиране и сметоизвозване, цената ще бъде намалена

Понеже предстои сключването на нов договор, ще обновим процедурата за изпълнител на дейността сметосъбиране и сметоизвозване, понеже май месец изтича договора. Само да кажа на Общинския съвет, че успяхме да договорим доста добри параметри на договора и септември месец някъде, сигурно ще се наложи актуализация на план сметката и ще намалим сумата на една такава прилична цена. Новия договор, ще бъде на доста по ниска сума, от колкото беше до сега, сподели кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед при приемането на Годишния отчет за 2020 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Ветово за 2018-2020г.

Сподели: