Община Гюргево кмет Барбу

Кметът на Община Гюргево въведе 4 – дневна работна седмица за част от служителите

Кметът на Община Гюргево Николае Барбу въведе от 8 април 4 – дневна работна седмица за част от служителите в специалните структури и дирекциите, подчинени на Общинския съвет. Причината е в очакваните по – ниски приходи в общинския бюджет поради пандемията, предизвикана от коронавирус. Разчитайки, че по този начин се изпраща в техническа безработица /поета от държавния бюджет/ значителен брой служители, кметът очаква икономии във фонд „Работна заплата“ от близо 25 %. С 12.5 % спрямо първоначалната прогноза намалява размерът на средствата от данък върху доходите, плащани от административно – териториалните единици към държавния бюджет през април. Очакванията за месец май са този показател да нарастне до 25 % поради изпращането в техническа безработица на близо една четвърт от активното население в страната.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня