Кметът на Община Гюргево участва в общото събрание на общините в Румъния

Кметът на Община Гюргево участва в общото събрание на общините в Румъния

Кметът на Община Гюргево Адриан Ангелеску участва в общото събрание на общините в Румъния. Събитието се проведе в неделя в Букурещ. То бе председателствано от Емил Бок – председател на Асоциацията на общините в Румъния. По време на събранието бе обсъдена национална стратегия за развитие на общините, одобряване на проект за Закон за общинската полиция и др. Всеки кмет имаше възможност да изложи състоянието на собствената си община и основните проблеми, които среща в местното самоуправление. Оба тема на разговор бе липсата на достатъчно финансови ресурси. По време на събранието бяха обсъдени предложения и за административно – териториалното деление.

Сподели: