Приветствие от кмета на Община Две могили Божидар Борисов по повод Световния ден на здравето

Кметът на Община Две могили Божидар Борисов в отговор на Румен Марков за траурните услуги: Не е проблем да се закупи и един автомобил, но знаете много добре, че той подлежи на проверки

„Така или иначе Община Две могили има съществена част в тази дейност. Знаете много добре по поддръжката не само на гробищния парк в Две могили, но и на абсолютно всички паркове на територията на общината. Не е проблем да се закупи и един автомобил, но знаете много добре, че той подлежи на проверки. Тук не става въпрос само покойниците да бъдат закарани до гробищния парк, тук се включват и допълнителни услуги, които съпровождат тази дейност, като измиване, обличане и т.н., затова тази дейност е възложена на частни фирми“, заяви кметът на Община Две могили Божидар Борисов в отговор на въпрос от общинския съветник от групата на политическа партия „Съюз на демократичните сили“ Румен Марков. Ето какво попита г-н Марков: „Разбрахме, че на следващото заседание ще разглеждаме бюджета на Общината. Заложено ли е развитието на тъжните услуги на територията на Общината? Ако не е – смята ли Общината да предприеме действия да се възстанови тази дейност? Знаем от хората какви са цените и смятам, че е редно да се помисли в тази насока и Общината да поеме този ангажимент, всеки да има право на избор ако иска с агенция, ако иска чрез общината.“

Сподели: