община две могили

Кметът на Община Две могили въведе със заповеди противоепидемични мерки

Сподели: