табела широково острица каран върбовка кацелово

Кметът на Община Две могили: За село Острица залагаме два т. нар. легнали полицаи, които ще бъдат проектирани, но ще трябва да го съгласуваме с Областно пътно управление

По отношение на легналите полицаи, може би ще направя лошо на колегата от Борово, но преди няколко години имаше прокурорски разпоредби за премахване на такива т. нар. ограничители на скоростта, които не отговарят на изискванията. По новите изисквания, които са въведени и са със стандарти за изпълнение са както ги направихме в село Батишница, Бъзовец, изискват определена височина, ширина, дължина и маркировка.

Това, което е поставено в град Борово и Басарбово не отговаря на никакви законови изисквания, коментира кметът на Община Две могили Божидар Борисов в отговор на въпрос от общинските съветници от групата на ПП „Съз на демократичните сили“ в ОбС – Две могили Ивелин Манев и Драгомир Драганов.

Г-н Драганов допълни въпроса с питане относно третокласната пътна мрежа и този път е от Русе, пред Иваново, Две могили, Борово и до Бяла. В Борово имат 4-5 легнали полицаи, в Басарбово – също. На пътя Русе – Велико Търново през селата Раданово, Самоводене също има поставени легнали полицаи. „Много пъти сме поставяли въпроса, като ни се казваа, че АПИ не разрешава легнали полицаи – не може в другите общини да има легнали полицаи, само в Две могили да няма. Това е пълно бездействие! Вижте колегата пенсионер, който отговаря за транспорта да се раздвижи малко и да получим легнали полицаи“, заяви г-н Драганов по време на заседанието на Общинския съвет.

Те отбелязаха, че във връзка с ремонта на паважа в района на двете гари е създадена една
изкуствена неравност наподобяваща на легнал полицай, която вече я няма. Въпросът бе дали се
обмисля идеята за поставяне на легнали полицаи в участъци където има голяма
концентрация на пешеходци в града и в село Острица.

„По отношение на бул. България, ще възложим проектиране по асфалтовата част, за да може да се ограничи скоростта. За село Острица залагаме два т. нар. легнали полицаи, които ще бъдат проектирани, но ще трябва да го съгласуваме с Областно пътно управление, подчерта кметът.

Тук е и мястото да кажа за г-н Теодор Атанасов – той си свърши работата като
огледа критичните точки и знаете, от две години след като се изпълни проекта на една
улица, веднага след това минава одит от Агенцията за безопастност по пътищата, които
ако нещо не е изпълнено ни дават допълнителни указания, добави кметът.

Сподели: