Кметът на Община Две могили издаде заповед за противоепидемичните мерки и връщането на учениците в клас

Сподели: