георги-миланов

Кметът на Община Иваново Георги Миланов: Единствената ни цел е да намалим обема на битовите отпадъци

Наблюдаваме, че в доста общини има ръст, вдигат или таксите, или промилите… различни варианти, но се увеличават. Мисля, че ние трябва да запазим този налог към момента без промяна, но това всичко искам да кажа, че зависи от нас. Единствената ни цел е да намалим обема на битовите отпадъци. А то битови – всеки си прави каквото иска, слагат даже и чувалчета със строителни отпадъци. Отначало като ги сложихме тези контейнери по-малките нямаше толкова чували… хората ми казват: „Ама той кмета ми каза така…“ Не знам кой на кого и какво е казвал, но е много важно хората да си прецизират отпадъка като изхвърлят. Най-вероятно от 01.01.2024 г. ще започне вече и да се тегли, да не остане някой изненадан. Има достатъчно неща, които могат да се направят, особено в селските дворове, свързано със зелените маси – да се компостират, а не да се слагат в чували или в контейнера. До края на годината трябва да започне анаеробната инсталация, която в момента се изгражда на регионалното депо от всички общини, които сме членове на регионалното депо – Общини Русе, Иваново, Сливо поле, Вятово и Тутракан. За целта ще се поставят контейнери по населените места за събиране на зелените маси, тогава вероятно няма да има такова хвърляне, но пак се и съмнявам, тъй като безотговорността на хората към този проблем е огромна. Никой не иска да се замисли за стотни от секундата малко да прецизира самия отпадък. В момента се е случвало да се напълнят контейнерите за разделно събиране и да не се вдигнат веднага, но долу горе се случват нещата, нямахме договор, действахме на добри начала до момента, но сега сме подготвили вече и върви процедура. Ще поставим контейнери за строителни отпадъци, но пак да отбележа – не са свързани с масово строене, а просто ако някой е решил да прави нещо частично вкъщи и има например една чантичка строителни отпадъци. Това е което трябва да се обяснява на хората, ние сме правили и до сега много разяснителни кампании, всеки един трябва да отговаря за собственото си изхвърляне на боклук, собствените си килограми, които изхвърля. За това и минахме на методиката – каквото изхвърляш, това и плащаш и махнахме големите контейнери. А и вече навсякъде се заговори, от 2025 година, януари месец, влиза 100%. Има три методики – на количество изхвърлен отпадък, на количество спрямо броя и вместимостта на съдовете, и на брой ползватели в домакинство. В селата мисля, че ще е масово на изхвърлен килограм, но пак трябва да разяснявате на хората и всеки един да прецизира отпадъците си и да не превръщаме селата си в сметища. Защото накрая където и да са тези отпадъци, парите няма от къде да дойдат, пак от тази сметка ще бъде. Дали ще пратим техника, която да почисти и изхвърли на регионалното депо или някой ще има съзнание и ще отиде при кмета и ще каже какъв отпадък има и да предприеме необходимите действия е много отговорно от страна на жителите. Трябва да се комуникира с всички хора и да се разяснява, че ние живеещите в селото имаме не само права, а и задължения като това за прецизирането на отпадъци. Наблюдавам, че вече във всички села има групи които си пишат, защо не пишат като видят че някой някъде изхвърля нерегламентирано?! Нека да напишат. В Нисово има много значим пример, в края на селото имаше изхвърлени едни отпадъци, цялата група си споделиха, че това е неправилно и спряха да се хвърлят. Сега още има на мястото пръст, но това не е замърсител, най-големия замърсител са чантички, кесийки, пластмаси. Нека се изхвърлят разделно, пак казвам до сега вдигането беше на добра воля, вече ще имаме договор и ще се вдигат веднъж месечно, ако има проблем – кметовете да сигнализират, заяви кметът на Община Иваново Георги Миланов по време на заседанието на ОбС – Иваново, където бе приета план – сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2024 г. на община Иваново.

Мое виждане е, в момента в който влезе и анаеробната инсталация, ние в никакъв случай не можем да я задоволим като капацитет. Притесненията са ми, че нямаме толкова суровина, която да даваме на анаеробната инсталация – животинска и растителна маса. Когато влязат контейнерите с растителни и животински отпадъци, това още ще намали желанието някой да си изхвърля отпадъците на безразборни места. Пластмаса, стъкло, животински, растителни… и то в един момент кое е битов… Пак казвам, отговорността не е само на кметовете, а и на общинските съветници относно разяснителната кампания, всички ние трябва масово да го правим. Когато всичко това се случи, аз не виждам в тези контейнери за битови отпадъци какво ще остане да се изхвърля, тъй като по-голямата част ще е изхвърлена в съответния вид контейнер било то за стъкло, пластмаса и т.н. Единствения начин е този, за да запазим този същия налог, а за да запазим налога, трябва да слезем от 3000 тона в момента, на 1500-1600 тона. Това да е реалното, което ние ще изхвърляме на депото като махнем едни 40%, които ще бъдат от това което в момента се нарича сепарираща инсталация. За това пак казвам, много е важно на хората да им се разяснява и обяснява, че изхвърлянето на безразборни отпадъци и чантички по банкети, точно говори за манталитета на човека. Тези чантички съм анализирал, понеже съм и хващал, че ги изхвърлят хората, които имат малко повече мнение за себе си от това, което са. Благодаря ви за разбирането, всичко това е важно, за да не подлагаме общината на стрес и да има нужда да се увеличава облога. Като влезе това от 2025 година кой каквото изхвърля, това ще си плаща. Има хора, които казват че имат пари и ще си изхвърлят както искат, дават им се по два по три контейнера и така. Няма лошо. Въпросът е за масово потребление, за масовото население цената да остане достъпна. Виждате че всичко се увеличава, имаме в момента възможност да увеличим облога, но нямаме нужда предвид сметките които виждате. Малко е нужно, малко да даде всеки от себе си, за да бъде добър края. Пожелавам си го да се замисляме сериозно по този въпрос и като сядаме с приятели и познати, като влизаме във форуми и навсякъде, много е важно да се разяснява, да се говори за това. Защото не е никак трудно, всичко е въпрос на самосъзнание и самоконтрол. Големи хора сме, не сме деца, за да трябва някой да ни контролира, подчерта Миланов.

Сподели: