община иваново

Кметът на Община Иваново Г. Миланов: Само като гледам какви сметки приемат другите общини, чак ми се завива свят. Над 1,2 млн. са всичките…

Само като гледам какви сметки приемат другите общини, чак ми се завива свят. Над 1,2 млн. са всичките… малките. Ние пак устискваме, заяви кметът на Община Иваново Георги Миланов.

„Пак казвам, ние сме доказали в годините с работата си, че винаги сме работили в интереса на хората, винаги гледаме бюджета да е толкова изпилен и толкова да е натиснат, толкова да сме прагматични и далновидни… Целта е да се случват само добри неща, но в края на краищата всичко се повишава и става страшно“, заяви той.

Като гледам съседните ни общини, какви справки правят…те купуват всичко с техни средства. При нас малките контейнери ги купи фирмата, големите могат да минат за разход, иначе фирмата беше готова да купи и големите. Купихме ги ние, защото после пък не ни признават отчисленията. То утре всъщност и не знаем с тия отчисления какво ще стане. Опитваме се максимално добре да работим с тези средства, добави кметът.

Едно е важно – да сме убедени всички, че вървим в правилната посока и това е пътя, категоричен е Георги Миланов.

Ако има някой някакви предложения сме готови навсякъде, с всеки да обсъждаме. От цяла България ни звънят и почват да го правят същото, това е което трябва да се направи и е неизбежно. Казал съм и на Йоана Стоянова да прави списък с общини, които са й се обаждали да искат информацията, сподели още той по повод одобряване на план-сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци за 2022 г. на община Иваново и определяне на годишен размер на таксата по количеството битови отпадъци за 2022 г. съгласно чл.45, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Иваново.

сн. Архив

Сподели: