Община Иваново

Кметът на Община Иваново ще получава поне 2 500 лева заплата от 1 януари

Общински съвет – Иваново определи преди дни основна месечна работна заплата на ГеоргиМиланов – кмет на Община Иваново, в размер  на 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева), считано от 01.01.2021 г.

Сподели: