Община Русе

Кметът на Община Русе запозна общинските съветници с изпълненото през първата половина на втория си мандат

На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кметът на Общината представя ежегодно пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за съответния мандат, която е пряко обвързана с Общинския план за развитие на Община Русе. „На 9 ноември 2015 г. встъпих официално в длъжност кмет на Община Русе и с настоящия отчет представям на Вашето внимание постигнатото в отделните направления през втората година от Програмата за управление на мандат 2015-2019 г.“, каза тази сутрин кметът на Община Русе Пламен Стоилов пред общинските съветници.
През настоящия управленски мандат 2015-2019 г. кметският екип продължава да работи със същото високо темпо за реализиране на приоритетите за възраждането и утвърждаването на Русе като град – лидер в Дунавския регион.
„Осъзнавайки, че постигнатото до момента дължим и на подкрепата на Общински съвет Русе, изразявам увереност, че ползотворното ни съвместно сътрудничество ще продължи и през следващите години в името на просперитета на Община Русе и нейните жители!“, подчерта той.

Сподели:

Още новини от деня