Кметът на Община Русе обсъди съвместни действия с новия директор на РИОСВ инж. Цонка Христова

Кметът на Община Русе обсъди съвместни действия с новия директор на РИОСВ инж. Цонка Христова

Кметът на Русе Пенчо Милков се срещна с новия директор на РИОСВ инж. Цонка Христова броени дни след назначаването ѝ, за да обсъдят съвместните си действия за ограничаване замърсяването на въздуха.

„Трябва да спрем тези, които замърсяват“, категорична бе инж. Христова.

По отношение на фините прахови частици, за които общините имат контролни функции, Пенчо Милков сподели, че за пръв път от години нивата в Русе са толкова ниски. През цялата 2021 дните с превишения на ФПЧ са били 27, през 2020 – 55, а през 2019 г. – 42, при норма от 35 дни годишно. Кметът изрази съмнение, че строително-ремонтните дейности на ВиК могат да повишат тези стойности, но бе категоричен, че работата няма да спре.

„Заложили сме подмяната на близо 1400 печки на дърва в целия град с нови, служителите ни продължат да санкционират случаи на нерегламентирано горене от домакинствата и продължаваме да мием редовно улици и булеварди, за да се справим със запрашаването“, каза кметът.

Повдигнат бе и въпросът за промишлените замърсители. Двамата бяха единодушни, че освен служителите на РИОСВ, проверки в предприятията трябва да извършват и представители на Дирекцията за национален строителен контрол. Инж. Христова изрази съмнение, че някои от фирмите в общината не използват изградените пречиствателни инсталации съгласно проектираното. В тези случаи ДНСК може да упражни контрол и да съдейства за издаването на предписание за затварянето им. 

Обсъдени бяха и изключително лошите условия на труд в промишлеността. Общото мнение е, че е недопустимо оценката на риска на работното място да се извършва от частни фирми и държавата трябва да си върне правомощията в това отношение.

Във връзка със създаването на Обществен съвет по околна среда от общината директорът на РИОСВ каза, че не би възпрепятствала гражданите да участват в проверките, ако имат такова желание. Още днес инж. Христова ще се срещне с представители на еко организациите, с които да обсъди проблемите на околната среда в Русе и възможностите за съвместна работа с НПО.

Сподели: