лесопарк липник русе

Кметът на Община Русе обяви проект на заповед, с която се забранява къпането в редица водоеми

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК, Общинa Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт в изпълнение на разпоредбите на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление № 182 на МС от 1996 год.

Със заповедта ще се забрани къпането в езерото в местността „Лесопарк Липник”, както и в неохраняеми басейни, открити канали, язовири и по поречието на река Дунав и река Лом и в района на Лимана. Забраната се въвежда с цел предотвратяването на инциденти и опазването на живота и здравето на гражданите.  

Писмени предложения и възражения от заинтересованите лица и организации могат да бъдат депозирани в деловодството на Община – Русе в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

Сподели:

Още новини от деня