Пенчо Милков

Кметът на Община Русе Пенчо Милков: Въпреки всичко, запазваме големи дървета и с това и екологичните ползи

„Внасям за разглеждане и дебат следният проблем в нашата община, а именно въпросът с дърветата по улиците и тяхната хоризонтала коренова система, която нацепва бетонните плочки по улиците, включително и сравнително скоро подменените. Въпросът е повдигнат както от граждани, така и от ръководството на ОП “Комунални дейности“, в лицето на гл. инж. Александър Стефанов, който е алармирал за блокиране с работа на „плочко-бригадата“. От друга страна нацепените плочки пречат на придвижването на пешеходци и водят до причиняване на контузии, последните години имаме над 50 дела на граждани спечелени срещу Общината. Подмяната на такъв голям брой дървета с вертикална коренова система, както и по топлоиздържливи видове, е трудоемко начинание, което изисква дългосрочно планиране и огромен финансов ресурс“, сподели общинският съветник от коалиция „БСП за България“ в ОбС – Русе Асен Ласонин. Той предлага следните предложения за действие :

  • Да се състави комисия от общ.съветници и експерти по въпроса;
  • Да се заимства опитът от други големи градове и общини по проблема;
  • На следващото заседание на Общинският съвет администрацията, чрез ресорния зам.-кмет, да предложи съгласуван с ОП „Паркстрой“ и ОП „Комунални дейности“ дългосрочен план за действие.

В отговор на това запитване, постъпило в общинска администрация, кметът Пенчо Милков заяви:

Премахването на дървета по тротоари, когато са повдигнали плочите, е проблем, който е не само технически, но е свързан и с общественото мнение и отношението на екологични организации и други сдружения, както и със съответното законодателство – закони и местни разпоредби. Когато се премахват дървета е необходимо да се докаже, че са болни и не могат да се възстановят, застрашават здравето и материалните ценности на гражданите. Доколко щетите от повредените настилки и щетите / екологична и материална / от премахване на физиологично здраво дърво са съпоставими, не може да се определи еднозначно.

Когато се правят основни ремонти на улици, почти винаги се извършва и подмяна на остаряла подземна инфраструктура. Когато се премахнат застарелите дървета, включително и здравите, проектантите могат да позиционират правилно тази инфраструктура и точно да я заснемат. Могат да се определят местата на новите дървета, така, че да не са в конфликт с нея и да се гарантира по-голяма дълговечност на дърветата и инфраструктурата. Да се правят по лесни и бързи ремонти. Озеленяването на улицата да бъде от дървета с еднаква височина / което е добре от естетична гледна точка /, правилно подредени и следващите 40 години, да не се очакват сериозни проблеми с уличната растителност.

При премахване на повърхностните корени на дърветата в бъдеще се очакват следните проблеми: в антропогенна почвена среда, нямаме представа за разположението на корените и с премахването на някои от повърхностните можем да компрометираме физическата устойчивост на дървото и то да стане опасно без да има външни признаци за това. За да намалим тази опасност, често съкращаваме короната, а всяка резитба на здрави клони води до намаляване живота на растението и е предпоставка за по-бързото отмиране. Няма гаранция, че след период от време не може да се появи същия проблем под новата настилка. Подземната инфраструктура трябва да заобикаля стъбла и корени / имаме и такива наблюдения в Русе / и трудно се спазват отстоянията между нейните компоненти.

Въпреки всичко, запазваме големи дървета и с това и екологичните ползи.

От практиката в други градове, можем да заключим, че обществеността не желае премахването на дървета, независимо от това, какви ползи може да има. Имаше подобен случай в гр. Силистра и наскоро в гр. Добрич, където този проблем се отрази в медиите.

ОП „Комунални дейности“ изрази становище, че има готовност да извърши необходимите ремонтни дейности, след безопасното премахване на корените и засаждане на подходящи дървета, чиито корени няма да увреждат тротоарите.

Сподели: