Пенчо Милков

Кметът на Община Русе Пенчо Милков: В ежедневна връзка съм с директора на РЗИ – Русе

Непрекъснато получавам от Вас въпроси и идеи, как да се справим с надвисналата и над нашата община заплаха от разпространение на коронавирус и бих искал да Ви уверя, че ценя всяко гражданско мнение. Сред стотиците изпратени предложения на електронния ми адрес mayor@ruse-bg.eu са и идеи от група общински съветници, които, въпреки взетите стриктни предпазни мерки, спряха да участват в заседания поради притеснение от зараза и избраха общуване с мен чрез медиите, казва кметът на Община Русе Пенчо Милков.

За да бъдат работещи и приложими идеите за справяне с кризисната ситуация, те трябва да се опират на официалната информация и на познаване на нормативната уредба. Това е особено важно за общинските съветници и всички, призвани да представляват гражданите във вземането на стратегически решения. Уверявам Ви, Община Русе и Общинският съвет ще продължат да работят и да търсят начини за преодоляване на новата за нас криза, така както Народното събрание и институциите навсякъде в страната не спират своята дейност, добавя кметът.

В ежедневна връзка съм с директора на РЗИ – Русе. Установяването на граждани, които са се завърнали от рискови държави, се изпълнява най-ефективно по правилата, въведени от министъра на здравеопазването. При завръщането си те се поставят под карантина по предписание на органите на граничния здравен контрол. Община Русе подпомага компетентните органи съобразно своите правомощия и възможности. Със Заповед на кмета № РД-01-704/14.03.2020 г. е обявено, че се извършват съвместни проверки на експерти от отдел „Обществено здраве“ и служители на МВР-Русе за контрол по спазване на наложената карантина от всички лица, за които РЗИ информира, че са със съмнение за COVID – 19, съгласно Заповед № Р-01-105/02.03.2020 г. на МЗ и Заповед № 8121з-256/02.03.2020 г. на МВР. Ще предоставим още хора, за да се сформират още екипи за тези проверки и да се гарантира, че карантинираните лица стоят в дома си.

Сподели:

Още новини от деня