Кметът на Община Русе Пенчо Милков: В период, в който е забранена работата на ясли и детски градини и гражданите не ползват услугите им, такси не се дължат

УВАЖАЕМИ РУСЕНЦИ,

Непрекъснато получавам от Вас въпроси и идеи, как да се справим с надвисналата и над нашата община заплаха от разпространение на коронавирус и бих искал да Ви уверя, че ценя всяко гражданско мнение. Сред стотиците изпратени предложения на електронния ми адрес mayor@ruse-bg.eu са и идеи от група общински съветници, които, въпреки взетите стриктни предпазни мерки, спряха да участват в заседания поради притеснение от зараза и избраха общуване с мен чрез медиите.

За да бъдат работещи и приложими идеите за справяне с кризисната ситуация, те трябва да се опират на официалната информация и на познаване на нормативната уредба. Това е особено важно за общинските съветници и всички, призвани да представляват гражданите във вземането на стратегически решения. Уверявам Ви, Община Русе и Общинският съвет ще продължат да работят и да търсят начини за преодоляване на новата за нас криза, така както Народното събрание и институциите навсякъде в страната не спират своята дейност.

Ето и кратък отговор на поставени въпроси във връзка с условията на извънредно положение:

  1. В период, в който е забранена работата на ясли и детски градини и гражданите не ползват услугите им, такси не се дължат. Изрично съгласно чл. 28, ал. 4 от Наредба 16 на Общински съвет – Русе „Не заплащат месечна такса по чл. 27, ал. 1, т. 1 родители или настойници, когато по независещи от тях причини детската ясла или детската градина е затворена/основен или авариен ремонт, аварии или други бедствия/. С оглед на този текст от Наредба 16 русенци не дължат заплащане на такси за ясли и детски градини и не е необходима изрична заповед на кмета, за да бъдат освобождавани. Ще се дължи единствено храноден на децата от 01.03 до 13.03 март, когато яслите и градините се ползваха и децата се хранеха там.
Сподели:

Още новини от деня