Кметът на Община Русе Пенчо Милков за Лесопарка: Можем да превърнем зоната в красиво и приятно място

Кметът на Община Русе Пенчо Милков за Лесопарка: Можем да превърнем зоната в красиво и приятно място

Текето, тази отдавна забравена и занемарена зона, днес беше предмет на нашата работа, сподели днес кметът на Община Русе Пенчо Милков.

Началото е поставено. Много хора ме питаха и винаги обяснявах, че по документи, макар че виждаме алеи, има само гора. Нямаше разработен подробен устройствен план за тази зона и нищо не можеше да правим. Единствено изнесохме заедно с доброволци десетки тонове отпадъци.

Сега планът е разработен, получихме дълго чаканото съгласуване от Института за недвижимо културно наследство и ръцете на русенци са отвързани. Можем да превърнем зоната в красиво и приятно място. Макар и студено, работниците от общинското ни предприятие „Паркстрой“ вече почистват избуявалата с години растителност. За да е красиво там напролет, вече се работи усърдно. През годината трябва да възстановяваме красотата на познатите ни места там. В бъдеще планът предвижда много интересни нови възможности, подчерта кметът.

Сподели: