хотел Балкан

Кметът на Община Русе Пенчо Милков изясни какво се случва със сградите на бившия Дом на учителя, бившия хотел „Балкан“ и бившата полиция

Кметът на Община Русе Пенчо Милков изясни какво се случва със сградите на бившия Дом на учителя, бившия хотел „Балкан“ и бившата полиция. По последните 2 теми въпроси постави RuseInfo предвид важността на проблемите. Ето какво сподели г-н Милков.

Сподели: