община русе

Кметът на Община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции на консултации

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от Изборния кодекс кметът на Община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание, както и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена, на 22 февруари (понеделник) от 11 часа в  Заседателна зала на 3-тия  етаж в  Общинска  администрация – Русе, пл. Свобода 6, за провеждане на консултации и назначаване на секционни (и подвижни) избирателни комисии за парламентарните избори на 4 април.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Сподели: