Кметът на Община Русе Пенчо Милков коментира необходимостта от отдаването под наем на изградения малък буферен паркинг за камиони

Кметът на Община Русе Пенчо Милков коментира необходимостта от отдаването под наем на изградения малък буферен паркинг за камиони

Сподели: