Пенчо Милков

Кметът на Община Русе Пенчо Милков: На наемателите на обекти, които са затворени заради изричната заповед на МЗ, ще бъде възстановена сумата за наем

УВАЖАЕМИ РУСЕНЦИ,

Непрекъснато получавам от Вас въпроси и идеи, как да се справим с надвисналата и над нашата община заплаха от разпространение на коронавирус и бих искал да Ви уверя, че ценя всяко гражданско мнение. Сред стотиците изпратени предложения на електронния ми адрес mayor@ruse-bg.eu са и идеи от група общински съветници, които, въпреки взетите стриктни предпазни мерки, спряха да участват в заседания поради притеснение от зараза и избраха общуване с мен чрез медиите.

За да бъдат работещи и приложими идеите за справяне с кризисната ситуация, те трябва да се опират на официалната информация и на познаване на нормативната уредба. Това е особено важно за общинските съветници и всички, призвани да представляват гражданите във вземането на стратегически решения. Уверявам Ви, Община Русе и Общинският съвет ще продължат да работят и да търсят начини за преодоляване на новата за нас криза, така както Народното събрание и институциите навсякъде в страната не спират своята дейност.

Ето и кратък отговор на поставени въпроси във връзка с условията на извънредно положение:

Със Заповед на кмета № РД-01-705/15.03.2020 г. е обявено, че „Заплатените или дължими към Община Русе такси и цени за услуги, ограничени по време на извънредното положение, като тротоарно право, ползване на детски градини и ясли и други, ще бъдат преразгледани и ще се търсят правните способи за справедливо компенсиране на гражданите след прекратяване на извънредните мерки.“ Общинската администрация ежедневно извършва анализ на обектите, ограничени от извънредното положение, и събира информация, като спрямо всеки търговец индивидуално ще се предприемат мерки съобразно обстоятелствата, нуждите и желанията на лицата. При спиране на търговската дейност ще се приложат способите на законите, уреждащи последиците от обявеното извънредно положение. Популизъм е предварително да се говори на търговците, без да се знае, кой и какви вреди ще преживее. На наемателите на обекти, които са затворени заради изричната заповед на МЗ, ще бъде възстановена сумата за наем при тяхно желание за периода на действие на извънредното положение. Към всяко друго предложение от търговците за подкрепа от страна на общината ще се обръщаме с ангажираност, за да се запазят живи предприятията и работните места в тях.

Сподели:

Още новини от деня