Кметът на Община Русе Пенчо Милков отново е избран в ръководните органи на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“

Кметът на Община Русе Пенчо Милков отново е избран в ръководните органи на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“

На 14 март 2024 г., в Зала 26 на Община Белене, се проведе годишното заседание на Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Събитието беше открито от досегашния Председател на Управителния съвет (УС) д-р Юлиян Найденов, а за Председателстващ събранието беше избран Председателят на Общински съвет – Долна Митрополия г-н Петър Петров. Представителите на членуващите в сдружението общини приеха последователно Отчет за дейността през 2023 г., Отчет за изпълнението на бюджета през 2023 г. и Проектобюджет през 2024 г., Годишен финансов отчет за 2023 г., Годишен работен план за 2024 г.

Съгласно Устава на сдружението, заседанието имаше отчетно-изборен характер. Делегатите освободиха членовете на Управителния съвет от длъжност и отговорност, след което гласуваха състав на нов 9-членен ръководен орган на АДО „Дунав“ за следващите четири години:

1. Милен Дулев – Кмет на Община Белене

2. Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра

3. Пенчо Милков – Кмет на Община Русе

4. Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов

5. д-р Петър Петров – Кмет на Община Ценово

6. Петър Петров – Председател на ОбС – Долна Митрополия

7. Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили

8. д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан

9. Янка Господинова – Кмет на Община Алфатар

Делегатите повериха ролята на Контрольор на АДО „Дунав“ на Кмета на Община Лом г-н Цветан Цветанов.

След закриване на Общото събрание се проведе конститутивно заседание на новоизбрания Управителен съвет, на което Кметът на Община Белене и досегашен Заместник-председател на УС на АДО „Дунав“ г-н Милен Дулев беше избран за Председател с гласовете на всички присъстващи членове на ръководния орган. За Заместник-председатели на УС бяха определени Кметът на Община Русе г-н Пенчо Милков (Заместник-председател на УС в предишния състав на УС) и Кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов.

Новосформираният Управителен съвет потвърди избора на г-жа Маргарита Цекова за Изпълнителен директор на Асоциацията.

Екипът на АДО „Дунав“ благодари на досегашните членове на УС за доброто сътрудничество и постигнатите резултати през изминалите четири години и пожелава успешен мандат на новоизбраните Управителен съвет и Председател!

Сподели: