дом свети димитър басарбовски

Кметът на Община Русе Пенчо Милков представи отчет за дейността на екипа си през отминаващата седмица

Две напълно нови услуги ще предоставя Община Русе – Център за грижа за хора с деменция и Център за грижа за хора с психични разстройства в красивата сграда на бившия дом „Димитър Басарбовски“. В момента там кипи усилен труд и повече от 20 работници вдъхват нов живот на старите помещения.

Направих оглед и на строително-ремонтните дейности, които се извършиха на кръговото кръстовище до Свободна зона – Русе. Предстоят довършителни работи, с които входът на града ни ще придобие по-добър вид.

През седмицата ремонтирахме над 70 улични лампи, а съвсем скоро ОП “Комунални дейности“ ще монтират и новите осветителни тела, с които много улици в Русе ще грейнат по нов начин. Благодарение на камерите заловихме и санкционирахме замърсителите в местността „Пухлево дере“. Продължаваме и с проверките по домакинства при сигнали за нерегламентирано горене на отпадъци. Ето още от извършеното от местната администрация през тази седмица:Ресор „Комунални дейности“✅ извършени са превантивни ремонтни дейности по пътното платно на бул. „България“. Отстраняват се повреди по уличното осветление на булеварда, дейността продължава и към момента;✅ ремонтирани са силно компрометирани участъци по улиците „Згориград“, „Чипровци“, улици в Централна градска част и бул. „Липник“, както и в кварталите „Родина“ и „Дружба“. Съгласно утвърден график за ремонтни дейности на предприятието продължава отстраняването на силно компрометираните участъци по улиците в града;✅ възстановени са участъци от уличното осветление по булевардите „Христо Ботев“, „Тутракан“, „Цар Освободител“, „Липник“ и улиците „Даме Груев“, „Поп Богомил“. Ремонтирани са над 70 улични лампи;✅ служители от общинските предприятия „Комунални дейности“ и „Паркстрой“ участваха в снегопочистването на Централна градска част и прилежащите терени на Зала ОЗК Арена Русе. Включиха се в почистването на тротоарите по бул. „Придунавски“ и пешеходните зони на Кея;✅ изрязани бяха 40 дървета за освобождаване на въздушни електрически проводи;✅ след снеговалежа аварийно са отстранени и изрязани опасни клони от 20 дървета по сигнали на граждани;✅ извършени са проверки в домакинства по сигнали за нерегламентирано изгаряне на отпадъци; ✅ проведена е среща с домоуправители за внедряване на системата с нови съдове в част от квартал „Здравец Изток“; ✅ извършва се подготовка на обществена поръчка за сепариране на битови отпадъци;✅ участие в приемането на Постоянната организация на движението по улица „Г. С. Раковски“ в село Червена вода във връзка с приключване на ремонтните дейности по ВиК връзки;✅ проведе се работна среща с проектантите по Временна организация и безопасност на движението относно проекта на ВиК за ул. „Св. Димитър Басарбовски“;✅ извършват се ежедневни проверки по сключените с Община Русе договори за обществен превоз;✅ връчени са 3 акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в местността „Пухлево дере“, като с поставените там камери са установени 29 фирми нарушители. Съставени са 10 акта на обща стойност 4 950 лв.Ресор „Строителство и устройство на територията“✅ извършени са проверки за качеството на изпълнените ремонтни дейности в следните обекти:• помещения за нуждите на проекти Асистентска подкрепа и Лична помощ, намиращи се в бл. Скопие и на ул.“Котовск“№2;• в Доходно здание;• закрита лекоатлетическа писта в комплекс „Ялта“;• мокри помещения в ДСХ Възраждане.✅ служителите на отдел „Строителен контрол“ ежедневно извършват огледи на територията на гр. Русе и малките населени места в Община Русе във връзка със сигнали от граждани. Изготвен е един констативен акт за установен незаконен строеж, както и една заповед за забрана на достъпа до незаконен строеж;✅ резултатите от взетите през миналата седмица пробни ядки от положената асфалтова настилка по тротоари и пътното платно на бул.“Трети март“ показват, че дебелините на положените пластове асфалт съответстват или са по-големи от предвидените в проекта. Резултатът за степента на уплътняване на биндерната настилка от пътното платно констатира пълно съответствие с нормативните изисквания;✅ проведена бе работна среща с проектантите на ВиК инфраструктурата по проекта на „ВиК“ ООД-Русе за кв. Средна кула и кв. Долапите във връзка с констатации след преглед на инвестиционните проекти преди одобряването им;✅ изготвят се техническите спецификации за обектите от капиталовата програма като част от подготовката за тръжните документи за обществените поръчки за годината;✅ извършват се огледи и се изготвят сметките за възлагане на текущи ремонти на общински сгради – Дом „Милосърдие“, ДГ “Радост“ на ул.“Червен“№5, помещенията на архива в сградата на пл.“Свобода“№6;✅ за периода са издадени 20 Разрешения за строеж и са одобрени 8 бр. подробни устройствени планове.Ресор „Хуманитарни дейности“✅ реализирано е класиране за заемане на свободните места в детските градини, яслените групи към детските градини, както и подготвителните групи в училища на територията на Община Русе. Класирани са общо 50 деца, от които 38 по първо желание, 8 по второ желание и 4 по трето желание;✅ предоставени са списъци на децата, подлежащи на задължително училищно образование през учебната 2021/2022 г., разпределени по прилежащи райони за обхват, на всички училища на територията на гр. Русе, осъществяващи прием в първи клас;✅ на 26.01. 2021 г. се проведе онлайн среща с Институт „Конфуций“, на която се представи идеята Община Русе да кандидатства за домакин на Световното първенство по Драконови лодки през 2025 г. -като част от стратегията ни за изграждане на тесни икономически и културни връзки с най-мащабно развиващата се икономика в света – Китай✅ продължава консултирането и приемането на заявления по „Асистентска подкрепа“, по Механизъм лична помощ, по проект „Патронажна грижа“, компоненти 3 и 4. Служителите в отдел „Социални дейности“ извършват ежедневни консултации и във връзка с действащите наредби, приема в яслите и разясняват за възможностите за включване в социалните услуги, предлагани на територията на Община Русе; ✅ извършени са проверки на 45 лица, поставени под карантина, от които 5 са хоспитализирани;✅ проверени са образователните институции и детските ясли за спазването на противоепидемичните мерки – здравен кабинет ДГ „Здравец“ крило А, ДГ „Здравец“ крило Б, ДГ „Синчец“, ДГ „Снежанка“ – централна и филиал, ДГ „Чучулига “ – филиал и детска ясла № 8;✅ актуализиран е Културният календар за 2021 г. и се работи по проектопрограмата за 60-ото издание на музикалния фестивал „Мартенски музикални дни“ през 2021 г.; Ресор „Икономика и международно сътрудничество“✅ проведе се онлайн среща с ръководството на китайска държавна фирма – водеща компания в разработването, производството и внедряването на интегрирани IT решения. На нея бе представена идеята на компанията за превръщането на Русе в „Умен град“. На срещата присъства и съветник по търговско-иконономическите въпроси в посолството в Пекин;✅ подготвя се кандидатурата на Община Русе за проекта на „Уолтопия“, който компанията има намерение да осъществи в две български общини. “Уолтопия” ще произведе, инсталира и поддържа съоръжения за активно забавление напълно безплатно;✅ Община Русе депозира проект пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за озеленяване, обособяване на зона за отдих и подмяна на пейки и кошчета до блок 403 в кв.Чародейка;✅ през тази седмица комисията, която заседава по наредба 6 за картотекиране и настаняване в общинските жилища, прие окончателния списък за настаняване за 2021 г. В него влизат 212 граждани, които не са получили настаняване през 2020 г., и са добавени новите картотекирани лица;✅ общинското предприятие „ Управление на общински имоти“ получи специален достъп до Агенция по вписванията и Местни данъци и такси, с което се спестяват време и разходи на гражданите за извършване на справки при подготовката на документите им;✅ 33 павилиона ще действат на традиционния Мартенски базар. С решение на Общински съвет Община Русе ще предостави четири павилиона за безвъзмездно ползване на Български червен кръст, „Дете и пространство“, сдружение „Социалнен капитал“ и сдружение „Приста скаут“. Базарът започва на 15.02 и ще продължи до 05.03.2021 пред Съдебна палата;✅ със заповед на кмета са определени местата за продажба на цветя на открито на 8 март: 1. ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред магазин „CBA” – 3 (три) броя;2. ж. к. „Чародейка-Г-юг“, ул. „Тодор Икономов“, пред супермаркет – 3 (три) броя;3. ж. к. „Родина“, ул. „Чипровци“, до супермаркет „ Пацони” – 4 (четири) броя;4. бул. „Липник“, пред бл. „Олимп“ – 2 (два) броя;5. ул. „Николаевска“, пред ЗХР „Лилия” – 2 (два) броя;6. ул. „Николаевска“, пред „Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване“ – 2 (две) броя;7. ул. „Борисова“, пред супермаркет „Пацони” – 5 (пет) броя;8. пл. Свобода, западно от Съдебна палата – 1 (един) брой;9. пл. Свобода, източно от Съдебна палата – 1 (един) брой.За дейността се изисква гражданите да подадат искане в Информационния център на Община Русе, за да получат своето разрешително;✅ проектът за промяна в Наредба 1, касаеща управлението и разпореждането с общинската собственост, е качен на сайта на Общински съвет – Русе за обществено обсъждане. Гражданите, които имат позиция и предложения, трябва да ги изпратят в писмен вид до 24 февруари.

Сподели: