Кметът на Община Русе Пенчо Милков представи региона ни пред кметовете на общините в Северен централен район за планиране

Кметът на Община Русе Пенчо Милков представи региона ни пред кметовете на общините в Северен централен район за планиране

Кметът на Община Русе Пенчо Милков представи региона ни пред кметовете на общините в Северен централен район за планиране. На форума във Велико Търново той говори за опита в управлението на европейски проекти, реалностите и визията за периода до 2027 г.

Община Русе все по-прецизно подбира програмите, по които кандидатства за финансиране. Използваме всички възможности, които предоставя подходът за интегрирани териториални инвестиции, подчерта г-н Милков.

Съвместно с община Сливо поле подготвихме мащабен проект, който включва изграждане на социален център за деца и младежи от уязвими групи, оптимизиране на междуселищния транспорт и градската мобилност, включително и изграждане на системна връзка със съседно Гюргево и на част от трасето на велоалеята от европейския коридор Евро Вело 6. Концепцията за интегрирани териториални инвестиции, в която община Русе е партньор, включва дейности по социализация на културно-исторически обекти, ремонт на сградата на Художествената галерия в Русе, съвместно промотиране на цялостен продукт на културния туризъм и др., посочи Пенчо Милков.

Сподели: