Кметът на Община Русе Пламен Стоилов забрани изграждането на подземна инфраструктура чрез разкопаване на общински терени до 31 март

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, кметът на Община Русе Пламен Стоилов издаде заповед № РД 01/2975 от 31.10.2013 г., с която забранява изграждането на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за времето от 10.11.2013г. до 31.03.2014г. Всички обекти на техническата инфраструктура, на които е започнало изграждането и са засегнати части от обхвата на пътя /пътно платно и тротоар/ към датата на издаване на заповедта, тря…

Код на новината : *120214.html

    

Сподели: