Кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов в Световния ден на здравето: Поклон пред Вашата човечност, сила и огромна отговорност да се грижите за другия!

Кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов подписа договор за заетост по НП „Предоставяне на грижа в домашна среда“ с Агенция по заетостта

На 7.04.2020 г. кмета на Община Сливо поле Валентин Атанасов подписа договор за заетост по Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“ с Агенция по заетостта чрез Дирекция “Бюро по труда” в гр. Русе във връзка с разкриване на нови работни места за „Домашен помощник“. Средствата са осигурени от Държавния бюджет, представляващи схема за минимална помощ и са в размер на 73 693 лв. като ще бъдат наети на работа като „Домашен помощник“ 9 лица, които ще обслужват 11 потребители от целевата група на лица, на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България. Лицата от целевата група ще получават услуги в домашна среда до 31.12.2020 г. На по-късен етап могат да бъдат включени още лица от целевите групи след тяхното идентифициране. Социалната услугата ще стартира на 13.04.2020 година.

Сподели:

Още новини от деня