Кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов инспектира строителството по проекта за реконструкция на водопроводна мрежа в Голямо Враново и Юделник

Кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов инспектира строителството по проекта за реконструкция на водопроводна мрежа в Голямо Враново и Юделник

Кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов инспектира изпълнението на строителните дейности по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, в община Сливо Поле“ с ДФ „Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Анализът и оценката на изпълнените до момента дейности по проекта гарантира качествено и в сроковете на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Проведе междинна работна среща с цел мониторинг и контрол на задълженията на изпълнителя на строително – монтажните работи (СМР).

Сподели:

Още новини от деня