С нов трактор се сдоби кметство Просена

Кметът на Просена Радостина Давидова: Преасфалтирани са изцяло ул. „Г. Бенковски“ и ул. „Рила“

Преасфалтирани са изцяло ул. „Г. Бенковски“ с площ 544 кв. м. и ул. „Рила“ – 799 кв. м. Това сподели кметът на Просена Радостина Давидова по отношение резултатите от своята работа през отминаващата година в сферата на благоустройството и подобряване състоянието на съществуващата инфраструктура. Положен е фрезован асфалт по посока на Мюсюлманския гробищен парк. Предстои да бъде монтирано сферично огледало на разклона за с. Просена и с. Долно Абланово. Варосани са тротоарните бордюри и боядисани парапетните пана.

Извършен е текущ ремонт и офис оборудване на Ритуална зала в Кметство Просена. Извършени частични ремонтни дейности по сградата на ДГ „Приказен свят“, Филиал „Лилия“ – с. Просена. Подменена е входната врата и част от дограма на НЧ „Максим Горки – 1928“. Реализирахме проект по програма „Малки населени места“ – „Обновяване на зона за спорт в училищен двор с фитнес уреди на открито“, добави тя.

По отношение на обществената хигиена г-жа Давидова коментира, че е осъществявано периодично почистване тревните площи пред читалището, пощенската станция, здравната служба, детските площадки и улици. Редовно се прави почистване на населеното място от изхвърлени битови отпадъци и треви, на гробищните паркове /християнски и мюсюлмански/. Извършено бе машинно метене на главната улица със специализирана техника. Редовно е било снегопочистването през миналата зима на уличната мрежа с наличния трактор. Редовно се осъществява сметосъбиране по график.

Предоставихме компостери за безвъзмездно ползване на домакинства от селото, които заявиха желание за това, заяви още кметът. Регулярно наземно третиране срещу комари и кърлежи в населеното място.

Закупен е трактор – челен товарач за нуждите на населението, изтъкна г-жа Давидова.

Възстановено е уличното осветление по ул. „Хан Омуртаг“ като са закупени и монтирани два броя улични стълба с осветителни тела. Извършена е подмяна с енергоспестяващи ел. крушки и осветителни тела на уличното осветление.

През отчетния период в сферата на културата също е направено много в малкото населено място. Съвместно с читалище „Максим Горки – 1928“ с. Просена организирахме Празник на селото „Света Петка“ с богата концертна програма, в която участие взеха самодейците от Вокална група и Клуб за хора и танци при НЧ „Максим Горки – 1928“ с. Просена.

Спечелен бе проект по Програма Култура от НЧ „Максим Горки – 1928“ с. Просена – „Лято в библиотеката“, където в рамките на два месеца участие взеха 26 деца.

Одобрен е проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2021г.“, по който ще бъдат закупени 60 бр. нови книги.    

Сподели: