Читалището в Сандрово обяви онлайн конкурс, посветен на Великден

Кметът на Сандрово Г. Пенков: Осъществихме благоустрояване, ремонт и реконструкция в Централен парк

Осъществихме благоустрояване, ремонт и реконструкция в Централен парк. Реализирахме текущ ремонт на ул. “Странджа” в с. Сандрово  – 1 547 кв.м. на стойност 46 000 лв. Това сподели кметът на Сандрово Георги Пенков по отношение резултатите от своята работа през отминаващата година в сферата на благоустройството и подобряване състоянието на съществуващата инфраструктура.

Започна изпълнението на проект по програма „Малки населени места“ – „Изграждане на детска площадка в централен парк в с. Сандрово” на стойност 23 999,80 лв. Разработихме и реализирахме одобрен проект по ПУДООС – “Изграждане на стрийт фитнес площадка” – на стойност 9 997,92 лв. Извършихме ремонт и пребоядисване на всички модули на детските площадки. Извършен е ремонт и подмяна на крушки и тела на уличното осветление, добави кметът.

По отношение на обществената хигиена кметът отбеляза, че е закупен мулчер от капиталовата програма на стойност 9 094 лв. за дейност „Озеленяване“.

Извършвахме редовно косене и поддръжка на зелените площи, паркове и стадион, редовно сметосъбиране и сметоизвозване. Осигурено е редовно почистване и поддръжка на гробищния парк в селото. Организирахме озеленяване с цветя, храсти и иглолистна растителност на отредени места за отдих, каза още той.

Осигурено е редовното снегопочистване на населеното място в зимния период. Осъществихме пръскане срещу кърлежи и комари. Работихме за справяне с проблема за бездомните кучета, каза още той.

Отбелязахме IX –ти  Фолклорен фестивал  „Сандрово пее и танцува“, отбеляза в заключение кметът.

сн. Архив

Сподели: