Общински съветник търси отговорност за изоставен парк в село Тетово

Кметът на Тетово: Няма документи за съществуване на парк до ОУ „Отец Паисий“

За първи път в съвременната история на Общински съвет – Русе общински съветник отправя питане към кмет на кметство. Поводът за това е изоставеният парк, намиращ се на територията на село Тетово. Ивета Георгиева, общински съветник от групата на „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН“ изрази своето възмущение от немарливото отношение на кмета на селото Невяна Атанасова по отношение на намиращия се в близост до ОУ „Отец Паисий“ парк.

Според нея до 2003 година въпросната зона е била добре поддържана от местното кметство, но с встъпването в длъжност на новоизбраната Невяна Атанасова, нещата са се променили в негативен план.

Вече близо 15 години липсва каквато и да било ангажираност от страна на местната власт за облагородяването или връщането на въпросната местност към някогашният ѝ вид, а местните жители си спомнят времената, когато там е функционирал дори и плувен басейн.

В момента да се достигне до плувното съоръжение е почти невъзможно, тъй като всичко около него е превзето от дива растителност.

„Само хората, които помнят съществуването на парка могат да предположат, че това беше парк, а не гора.“ – казва общинският съветник.

В нейното питане до кмета на кметство Тетово, Ивета Георгиева се интересува конкретно от действията, които Невяна Атанасова е предприела след нейното избиране, за поддръжката на парка. В тази връзка от 2003 година към настоящия момент като общински кметове се смениха Елеонора Николова, Божидар Йотов и Пламен Стоилов, но от това, което се вижда като резултат, изглежда, че Атанасова не е търсила тяхното съдействие, за да се осигури финансиране за поддържка и модернизацията на въпросната зона в село Тетово, нито е правила опити да инициира процедура за отдаване под наем или на концесия на бившия плувен басейн, намиращ се в парка.

Кметът на Тетово Невяна Атанасова заяви, че от 1983 година тази зона не се е ползвала като кът за отдих. За този имот няма строителни книжа. Последните и спомени за ползване на басейна като такъв е от 1999 година. ВиК – дружеството е прекъснало захранването на басейна, защото последният му стопанин е ползвал неправомерно вода от ВиК „Меден кладенец“. В района има много подпочвени води и за да се осъществи строителство там, трябва първо да се направи дренаж.
От отговора стана ясно, че през годините са писани много докладни до кметовете на общината, за да се поддържа този терен. Понастоящем парите за озеленяване на кметството, както и работещите там не достигат, за да се извършва адекватно поддържане.
Към 31 декември 2016 година средната възраст на жителите в Тетово е 46 години, сочат данните на НСИ. Те посочват сред приоритетите си поддържането на уличната мрежа, както и изграждането на канализация. Ако има възможност кметството да разполага с 460 000 евро, какъвто проект е имало възможност да се реализира след кандидатстване преди години, то кметът би ги вложил в ремонт на улици.
Специалисти уверяват, че там дърветата в преобладаващата част са доста стари и трябва да бъдат премахнати.

Сподели: