Кметът на Червена вода Людмила Маринова: В процес на реализиране е и проект по програма „Малки населени места“ – „Изграждане на спортна скейт площадка“

В процес на реализиране е и проект по програма „Малки населени места“ – „Изграждане на спортна скейт площадка“. Приключихме ремонта на библиотечно помещение в сградата на Читалището със средства от училищните ниви, заяви днес кметът на Червена вода Людмила Маринова в краткия си отчет за отминаващата година с акцент върху подобряване на инфраструктурата.

Извършихме ремонт на съблекалня на стадиона, външна частична изолация и вътрешно подмазване на стена и под; Извършен е ремонт на покривното пространство на прилежащите сгради в двора на кметството, както и на на пътеки покрай сградата на кметството. Ремонтирахме пасарелката, която е подход към външната врата водеща към двора на детската градина, както и подмазахме стълбищното пространство със средства от училищните ниви. Извършихме цялостен ремонт на пасарелка в централната част на селото. Поставихме два предпазни парапета по отводнителния канал в центъра. Поддържаме целогодишно в добър вид тротоарните площи и детските площадки. Предстои да направим освежаване и на три броя автобусни спирки, добави тя.

Във връзка с грижата за хората от третата възраст бе осигурена системна грижа за пенсионерския клуб. Предстои ремонт на външната стена на сградата, в която се помещава клуба.

В процес е асфалтиране и частично възстановяване на пътната настилка по уличната мрежа в селото, отбеляза Людмила Маринова и добави, че е извършено частично застилане с фрезован асфалт по следните улици: Червеноводска чета, Вихрен, Отец Паисий, Васил Петлешков, Петко Д. Петков, Яворов и други.

Людмила Маринова се спря и на грижата за обществената хигиена с думите: Извършихме почистване и косене на част от отводнителния канал, преминаващ по протежението на населеното място. Периодично косим, кастрим  ненужна растителност /храсти и клони на дървета/ и почистваме двора на детската градина. Организирахме периодично почистване и косене на зелените площи в гробищния парк на селото. Организирахме периодично косене и орязване на сухите клони в парка и на стадиона в село Червена вода.

Организираме редовното сметопочистване, активно и навременно снегопочистване на всички алеи и уличната мрежа в населеното място, коментира тя актуалния въпрос в контекста на настоящата зима. А заради пандемията от коронавирус и предвид епидемичната обстановка редовно се извършва дезинфекция на обществените места в населеното място и в самата сграда на кметството, като се спазват всички предписания.

Периодично подменяме изгорелите крушки от уличното осветление в селото с енергоспестяващи такива и поставяме нови тела там, където е необходимо, стана ясно днес. Ремонтира се кабелната мрежа на радиоточките с помощта на аварийната група на Община Русе.

Извършваме административни услуги на жителите на селото. Съвместно организираме културни мероприятия и дейности с ръководствата на читалището и пенсионерския клуб в селото, каза още кметът Маринова.

Сподели: